MODULISTICA

1.

IMU 2020 Legge 27 dicembre 2019

1.

Istruzioni Dichiarazione IMU
 2. Dichiarazione IMU editabile
 3. Aliquote IMU 2014
 4. Aliquote TASI 2014
 5. Tariffe TARI 2014
 6. Approvazione Regolamento IUC
 7. Regolamento IMU
 7. Istanza di Rateazione Per Accertamento IMU 2015
 7. Determina IMU 2021